Dijck & de Ridder helpt u verder

Financiële en Estate planning

Met een financieel plan krijgt u inzicht en overzicht in uw persoonlijke financiën, nu en in de toekomst. Een financieel plan geeft rust en is zeker niet alleen nuttig als u over een (groot) vermogen beschikt. In feite is het voor iedereen van belang. Estate planning is het internationale woord voor nalatenschapsplanning en vormt het sluitstuk van financiële planning.

Financiële Planning

Met een financieel plan brengt u uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en laat het u zien hoe u uw persoonlijke financiële doelen kunt bereiken, zoals bijvoorbeeld een goed pensioen of een onbezorgde toekomst voor uw nabestaanden. Uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt daarom rekening met wijzigingen in uw financiële situatie (denk aan: minder of eerder stoppen met werken, scheiding, het gaan studeren van uw kinderen, werkloos of arbeidsongeschikt worden).

We laten u zien waar mogelijk financiële risico’s zitten, wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Aan de hand van het financieel plan geven we oplossingsrichtingen aan en leggen die in begrijpelijke taal aan u uit. Wij zijn daarbij een onafhankelijke partij voor u en laten u vrij in de keuze waarop u uw financiële risico’s wilt afdekken met een bank- of verzekeringsproduct.

Om een goed financieel plan te kunnen opstellen, moet een adviseur of financieel planner over de juiste kennis en kunde beschikken. Financieel planners die zijn aangesloten bij de federatie van financiële planners (FFP) zijn verplicht om hun kennis en kunde actueel te houden en deze kennis en kunde wordt ook regelmatig getoetst.

Estate Planning

Estate planning is een verzamelnaam voor juridische én fiscale technieken om uw vermogen (zoals een huis, spaargeld, beleggingen) van de ene naar de andere generatie over te brengen; veelal van ouders naar kinderen. Doelstelling daarbij is om de (toekomstige) erfbelastingdruk zoveel mogelijk te reduceren, maar wel uitgaande van uw persoonlijke wensen. Denk aan: de verzorging van uw achterblijvende partner, het overdragen van een onderneming aan de beoogde bedrijfsopvolger of het ten goede laten komen van vermogen aan een goed doel.

Bij estate planning krijgt niet alleen het reduceren van schenk- en erfbelasting aandacht, maar kijken we ook naar de heffing van inkomstenbelasting of overdrachtsbelasting. En bent u ondernemer? Dan krijgt de impact van deze heffingen op de continuïteit van uw onderneming onze specifieke aandacht. De specialisten van Dijck en de Ridder wijzen u de fiscaal meest gunstige weg door te adviseren over schenken, nalaten, het opstellen of wijzigen van huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden en uw testament.

Heeft u vragen over Estate en Financiële planning?

Wat zijn bij uw financiële plannen de slimste keuzes? Hoe moet ik mijn schenk- en erfbelasting regelen? Voor het beantwoorden van dit soort vragen brengen wij u graag in contact met een Estate - en financieel planner.

 

Neem contact op

Ik heb een vraag